fbpx
Nordsjællands måske bedste kiropraktor
Kiropraktor i Sundhedshuset i Helsingør
[trustindex no-registration=google]

Privatlivspolitik

RØNTGEN

Klinikken har digitalt røntgenanlæg.

Røntgen undersøgelsen er et værktøj, der er med til at sikre, at du får stillet den rigtige diagnose og dermed får den rigtige behandling. Fordelen ved at bruge røntgenstråler overstiger den lille risiko, der måtte være ved at blive udsat for røntgenstråler.

Er der risiko ved røntgenstråler?

Vi bliver hver dag udsat for stråling fra omgivelserne - fra jorden, luften vi indånder, maden vi spiser og fra byggematerialer. Dette kaldes tilsammen for den naturlige baggrundsstråling. Hver røntgenundersøgelse giver os en yderligere stråledosis, der varierer med typen af undersøgelse fra et niveau svarende til få dages til få års naturlig baggrundsstråling (se link til tabel). I et livsforløb er den yderligere strålingsdosis, man får ved røntgenundersøgelser, meget lille.

Fordelen ved at få stillet en korrekt diagnose og dermed givet en rigtig behandling vil være større end risikoen ved en røntgenundersøgelse.

Risikoen - set i perspektiv

En kendt skadelig virkning ved at bruge røntgenstråler til undersøgelser er minimal øget risiko for at udvikle kræft flere år efter bestrålingen. Risikoen er afhængig af stråledosis - det betyder, at jo højere dosis og jo flere undersøgelser, jo højere dosis.

Alle risikoniveauer er meget små sammenlignet med de 25-30 % risiko, vi alle har for at udvikle kræft. Se tabellen fra sundhed.dk for yderligere info.

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/undersoegelser/illustrationer/straaling/straaling-kraeftrisiko-tabel/

Hvis du vil vide mere kan du få mere information på Sundhed.dk og på Statens Institut for Strålebeskyttelse.

Patientsikkerhed - dine rettigheder:

En del af det at gå til behandling hos en autoriseret behandler, uanset om det er kiropraktor, fysioterapeut eller læge, er, at der er et etableret klage- og erstatningssystem i tilfælde af, at der er gået noget galt i forbindelse med behandlingen. Hvis man som patient ønsker at klage

over den behandling, man har fået, kan man henvende sig til Styrelsen For Patientsikkerhed på www.stps.dk. Som patient har du ret til akt indsigt og kan få en kopi af dine jounal oplysninger.

Ønsker man at søge om erstatning, kan man rette henvendelse til Patienterstatningen på www.pepb.dk

PERSONDATAPOLITIK:

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Hvorfor har vi en persondatapolitik?

Da vi har med personfølsomme oplysninger at gøre f.eks. cpr.nr og helbredsoplysninger så har vi en persondatapolitik for at sikre os korrekt beskyttelse af personfølsomme oplysninger.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Øresund Kiropraktik er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Øresund Kiropraktik ApS

Birkedalsvej 35, 1 sal, klinik 6

3000 Helsingør

Simon@o-kir.dk.

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: · På e-mail: Simon@o-kir.dk.

· På telefon: 49217500

· Pr. brev, Øresund Kiropraktik ApS, Birkedalsvej 35, 1 sal, klinik 6, 3000 Helsingør att: Simon Petersen

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

· Identifikation og korrekt journalføring af følsomme persondata.

· Kontaktinformationer til at kontakte dig.

· E-mail bruges også til udsendelse af nyhedsbrev, såfremt dit samtykke er givet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

· Sikker identifikation af patienter og korrekt mærkning af diagnostisk materiale med videre er en forudsætning for, at relevante oplysninger og procedurer benyttes til den rette patient og dermed forhindre forvekslinger. Identifikation sker via navn og Cpr-nummer. Læs mere på styrelsen for patientsikkerhed.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er undersøgelse, behandling og journalføring af personfølsomme data hos den korrekte person hvormed identifikation er nødvendig.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

· Fulde navn

· Adresse

· Telefonnummer

· Mailadresse

· Cpr-nummer

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

· Oplysningerne er til brug internt i klinikken, hvilket vi spørger om samtykke til fra dig.

· Ved indhentning eller videregivelse af oplysninger indhenter vi samtykke forud, fra dig.

· Journalen er oprettet i et godkendt og krypteret journalsystem – ClinicCare.

· Røntgenoptagelser lagres hos Kirpacs – Databehandler

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra og hvordan vi indsamler dem

Vi indhenter dine oplysninger via sundhedskortet samt via dit personligt udfyldte spørgeskema, eller via oplysninger givet mundligt fra dig.

Evt. rekvirering af journal materiale, røntgen undersøgelse, MR scanning, eller lign. Udført af anden sundhedsfaglig instans, f.eks. hospital, egen læge, anden kiropraktor. Indhentes hvis det er relevant og efter samtykke fra dig.

Abonnement på nyhedsbrev, (mail adresse, oplyst ved tilmelding til nyhedsbrev)

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Opbevaring og sletning af journaloplysninger

Kiropraktorerne er pålagt at optage og opbevare journaler i 10 år på lige fod med læger, tandlæger, jordemødre, kliniske diætister, kliniske tandteknikere og tandplejere.

Siden 25. maj 2018 kan man bede om at få slettet sine oplysninger hos kiropraktoren, men sletningen kan først finde sted når der er gået 10 år eller mere fra sidste konsultation.

Ønsker man at få slettet sine journaloplysninger skal ske ved at fremsende et skriftligt ønske herom enten i form af et brev sendt med post eller ved at fremsende en e-mail.

Når først en journal er slettet, kan den ikke genskabes. Dine oplysninger opbevares i jounal systemet ClinicCare og såfremt det er i papirform opbevares det utilgængeligt for uvedkommende.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Du har ret til at blive informeret om brugen af dine data med henblik på profilering og dette sker derfor ikke automatisk.

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke helt eller delvist tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte vores dataansvarlige medarbejder.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Website - Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, tablet eller smartphone, med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies gør det muligt at individualisere brugen af vores website, så din brugeroplevelse bliver bedre. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode eller virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se eksempelvis vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Google Analytics

Vi bruger Google Analytics til at optimere vores hjemmeside og se, hvilket indhold vores brugere finder interessant. Google Analytics sporer brugerens adfærd og statistikken fra Google Analytics bruges til at forbedre brugervenligheden på vores website.

I vores brug af Google Analytics er de besøgende anonymiseret og ingen personlige data gemmes. Når du besøger vores website og accepterer vores cookie- og privatlivspolitik, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet.

Kan du ikke finde den behandling, du søger rådgivning til?

Fremgår den symptomer eller behandling du søger ikke, så tøv ikke med at tage kontakt til os.
Kontakt os
Vi er passionerede kiropraktorer, som brænder for at hjælpe dig med dine problemer. Med forskellige specialer og interesser har vi altid en kiropraktor i huset, der kan hjælpe dig med lige præcis dit behov.
Åbningstider
Mandag
08:00 - 18:00
Tirsdag
08:00 - 18:00
Onsdag
08:00 - 17:30
Torsdag
08:00 - 18:00
Fredag
08:00 - 14:00
Weekend
Lukket
Kontakt
49 21 75 00
info@o-kir.dk
Adresse
Birkedalsvej 35 V 1. sal
3000 Helsingør
Åbn med Google Maps
© 2023 Øresund Kiropraktik - All Rights Reserved.
CVR-nr.: 33764774
Created and hosted by
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram